Eiti į turinį

Langta.lt - įvairių gamintojų atstovai Lietuvoje

Pirkimo-pardavimo taisyklės

www.langta.lt parduotuvėje prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas Pirkėjui teikia fizinis asmuo Julius Morozovas, individualios veiklos pažymos Nr. 957399 (toliau – „Tarpininkas“ arba „Pardavėjas“)  

1. Bendrosios nuostatos    

 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), yra juridiškai šalims privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Tarpininko, (Pardavėjo) teisės, pareigos ir atsakomybė, įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.langta.lt. Taisyklės taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka www.langta.lt parduotuvėje siūlomas prekes. 

 Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis, susipažinęs bei pažymėjęs varnelę prie teiginio „Aš susipažinau su www.langta.lt privatumo politikoje nurodyta informacija apie tai, kaip tvarkomi mano asmens duomenys vykdant užsakymą bei sutinku su el. parduotuvės pirkimo-pardavimo taisyklėmis.“ Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu Langta.lt susijusios sąlygos.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas 

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir tarpininko (pardavėjo) laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e-parduotuvėje išsirenka norimą įsigyti prekę ir, suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus Langta.lt elektroninėje parduotuvėje nurodomus užsakymo žingsnius, kurių galutinis yra mokėjimo patvirtinimas.

2.2. Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą internetinėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Patariame atsispausdinti šias Taisykles ateities reikmėms. Taip pat informuojame, kad šios Taisyklės gali būti keičiamos 8 dalyje nustatyta tvarka. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas.

Paskutinį kartą šios Taisyklės buvo atnaujintos 2022 m. rugsėjo 22 d.

2.3Pirkėjui nesuteikiama galimybė vykdyti prekių užsakymo www.langta.lt parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių www.langta.lt parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių langta.lt parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
 

3. Pardavėjo teisės 

3.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją. 

3.3. Pardavėjas pasilieka sau teisę vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas be išankstinio įspėjimo.

3.4. Visus pranešimus tarp šalių siųsti Pirkėjo registracijos formoje pateiktais elektroninio pašto adresais.

4. Pardavėjo įsipareigojimai ir atsakomybė

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir komunikuoti su Pirkėju Langta.lt tinklapio priemonėmis.

 Gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos, Langta.lt naudojimosi taisyklėse ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka.   

4.2. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.2. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

4.3. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius. 

4.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui, vadovaudamasis nurodytais terminais nuo 2 iki 14 d.d. Šie terminai yra preliminarūs. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. 

Kiekviena siunta yra registruota (priskiriamas siuntos sekimo numeris). Visos prekės Lietuvos teritorijoje pristatomos už 2.49 EUR. Informuojame klientus tik tuomet, kai prekių nėra nei viename tiekėjų sandėlyje. Kaip pristatyti siuntą pasirenka kurjeriai. Prekes į terminalus, pašto skyrius, paštomatus pristato paštas ir tarptautiniai kurjeriai.

4.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

4.6. Pardavėjas, neatsako už tai, kad www.langta.lt el. parduotuvėje parduodamos prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

4.7. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

5. Pirkėjo teisės 

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su e-parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį)

Jeigu norite grąžinti kokybišką prekę, turite per 14 dienų nuo grąžintinos prekės gavimo dienos pranešti apie tai Langta.lt, nurodant savo užsakymo numerį ir išsiųsti prekę per 14 dienų nuo pranešimo.

  Galime paprašyti atsiųsti grąžinamos prekės nuotraukų. Užpildysite grąžinimo aktą, el. paštu gausite adresą, kuriuo reikės išsiųsti grąžintinas prekes. Grąžinant prekę Jums tenka visos su jų grąžinimu susijusios transportavimo išlaidos. 

 Galite grąžinti vieną ar kelias prekes iš savo užsakymo. Grąžinama prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje. Prekė turi būti nenaudota. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos ir pilnos komplektacijos.

 Norėdami grąžinti kokybišką prekę, turite ją tinkamos būklės pristatyti pardavėjui. Grąžinus prekes, kurių pažeista prekinė išvaizda ar su prekėmis atlikta daugiau, nei buvo būtina, siekiant nustatyti jų pobūdį, savybes ir veikimą, vartotojas atsako už tuo pagrindu kilusį prekių vertės sumažėjimą. Jeigu Jūs per klaidą gavote ne tą prekę, kurią užsakėte, tokios prekės grąžinimą apmokės pardavėjas.

5.3. Prekės grąžinimas įsigijus nekokybišką prekę ir kitais atvejais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (6.363 straipsnio 7 dalis)  Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkamos kokybės prekės įsigijimas, mes įsipareigojame savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus, kuomet prekė yra netinkamos kokybės dėl gamintojo kaltės, t.y. nenustatyti pirkėjo netinkamo vartojimo sąlygoti pažeidimai, sugadinimai, nepakeistos detalės, sutampa pirktos ir grąžintos prekės serijinis numeris ir pan. Pagal LR Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 1 dalies 10 punktą pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo daikto perdavimo. 


5.4. Turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją per 12 val. nuo apmokėjimo.

5.5. Visus pranešimus tarp šalių ir klausimus siųsti formoje “Kontaktai” ar elektroninio pašto adresu.

6. Pirkėjo įsipareigojimai ir atsakomybė

6.1. Pirkėjas, naudodamasis e-parduotuve, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

6.2. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka, atvykusias siuntas laiku atsiimti iš pašto skyriaus, paštomatų ar priimti iš kurjerio. Jei kurjeriui atvykus nebuvo galimybės perduoti siuntos, Pirkėjas turi susisiekti su kurjerių tarnyba. Įprastai siuntos pašte saugomos vieną kalendorinį mėnesį, paštomate iki 7 kalendorinių dienų. 

6.3. Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui, jeigu neteisingai nurodytas pristatymo adresas.

6.4. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą.

6.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

7. Atsiskaitymas už prekes

7.1. Prekių kainos e-parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM.

7.2. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste per Paysera sistemą. Tai išankstinis apmokėjimas, pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią e-parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

7.3. Tik gavęs apmokėjimą už prekes ir Pirkėjui patvirtinus užsakymą Pardavėjas pradeda formuoti prekių siuntinį ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

8. Teisė keisti taisykles

8.1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į LR teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu Lankytojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Svetaine ir (ar) paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

8.2. Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija.
 
8.3. Kiekvieną kartą pasikeitus Taisyklėms, pasikeitimo data bus pateikiama šių Taisyklių 2.2 punkte.

 

9.  Asmens duomenų tvarkymas
 
 Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis https://langta.lt/pages/privatumo-politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.
 

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu.

10.4. Jei susidūrėte su problema kažkuriame pirkimo ar aptarnavimo procese, susisiekite el. paštu ir informuokite apie tai mūsų el. parduotuvės klientų aptarnavimo komandą info@langta.lt 

10.5. Jei gavę mūsų atsakymą manote, kad šis atsakymas yra netinkamas, rekomenduojame pateikti prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. (8 5) 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė:www.vvtat.lt, taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ .

 Užtikriname, kad kreipiantis į atitinkamas tarnybas, mes mielai pateiksime Joms visą su prekės pirkimu susijusią informaciją ir bendradarbiausime ieškant geriausio problemos sprendimo.