Eiti į turinį

Langta.lt - įvairių gamintojų atstovai Lietuvoje

Privatumo politika

 Mes suprantame, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi Jums – mūsų klientams, ir Mes įsipareigojame gerbti bei saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą ir asmens duomenis. Jūsų pasitikėjimas mums yra svarbus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad Jūs, dalindamiesi savo asmeniniais duomenimis su mumis, jaustumėtės saugiai. Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., vardu, pavarde, adresu, telefono numeriu ar el. paštu).

 Kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus Jums kaip savo klientui, mums reikia tam tikrų Jūsų asmens duomenų. Mes įsipareigojame rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus bei mūsų vidinę tvarką.

 KOKIU TIKSLU RENKAMI ASMENS DUOMENYS

 Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant: užtikrinti, kad pirkimo procesas būtų sklandus, o aptarnavimas po pirkimo būtų savalaikis ir profesionalus. Susisiekti su Jumis, jei pamiršote savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais užsakymais.

 Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume administruoti Jūsų pirkimo procesą „Langta“ elektroninėje parduotuvėje. Norėdami pirkti elektroninėje parduotuvėje, privalote pateikti šią informaciją. Nepateikus būtinų asmens duomenų, negalėsite vykdyti pirkimo proceso, o mes negalėsime Jums parduoti prekių.

 Vardas;

 Pavardė;

 El. pašto adresas;

 Adresas;

 Telefono numeris;

 „Langta“ asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų. Visi šie asmens duomenys gaunami tik gavus asmens sutikimą.

 Pirkimo proceso metu parduotuvėje Jūs patvirtinate, kad susipažinote ir sutinkate su pirkimo pardavimo taisyklėmis ir privatumo politika.

 Atkreipiame dėmesį, jog naudodamasis Internetinės parduotuvės svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, Naudotojas sutinka su Privatumo taisyklių nuostatomis. Jeigu Naudotojas nesutinka laikytis Internetinės parduotuvės Privatumo taisyklių nuostatų, Naudotojas negali toliau naudotis internetinės parduotuvės svetaine.

 TEISINIS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS

„Langta“, tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga.

Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai atšauktas susisiekus el. paštu info@langta.lt

 KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS

 Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami. Siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita klientų informacija būtų nuolat atnaujinta ir teisinga. Be to, informaciją saugome tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją.

 KAM TEIKIAME JŪSŲ DUOMENIS

„Langta“, tvarkydama asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo. Tokia prievolė kyla iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų. Informacija gali būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai vykdyti. Norėdami įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, dalinamės Jūsų asmens duomenimis su įmonėmis, kurios vykdo prekių pristatymą. Siekdami pateikti Jūsų užsakytas prekes, mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis trečiosiomis šalimis. Perduodame tik tokius Jūsų asmens duomenis, kurie yra būtini siekiant tinkamai įvykdyti Jūsų užsakymą. Šios įmonės gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams.

 Šiuo metu bendradarbiaujame su šiomis įmonėmis:

  Shopify
  Paysera
  Lietuvos Paštas
  Omniva
  DPD
  Itella

 KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS

  
 Kreiptis į Mus su prašymu pataisyti savo asmens duomenis, nebetvarkyti jų, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, pateikti ne visi arba netikslūs, arba jeigu jie nebereikalingi, atsižvelgiant į tikslus, kuriems buvo surinkti. Kreiptis į Mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis.

 Jeigu Jums kelia susirūpinimą Mūsų veiksmai, kuriais galimai nesilaikoma šių Privatumo taisyklių arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į „Langta“ el. paštu info@langta.lt

 Nepavykus išspręsti klausimo su Mumis, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, el. paštas ada@ada.lt, tel. (8 5) 271 2804), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

 Jeigu Jūs turite bet kokių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar šiomis Privatumo taisyklėmis, arba pasiūlymų, prašome susisiekti su Mumis.